Obres

Amb Ramon Turró, Composiciones literarias, Barcelona, Imprenta La Renaixença, 1878;

Marines i boscatges, Barcelona, Joventut, Fidel Giró impresor, 1903;

La gent del mas Aulet, 1904 (en les Obres completes, Barcelona, Selecta, 1949);

El país del pler, Barcelona, La Il·lustració catalana, 1906;

Non-non, quinze cançons de bressol, Barcelona, Ibèrica musical, 1916;

La Parada, Barcelona, Catalana, 1919;

Fulles ventisses, Palamós, Imprenta de Llorenç Castelló, 1919;

Pinya de rosa, Barcelona, Catalana, 1920;

Entre flames, Barcelona, Edicions de La Revista, 1928;

La cobla, Barcelona, Tipografia Occitània, 1931;

Els temps difícils del Dr. Turró (biografia inacabada), a Obres completes, Barcelona, Selecta, 1949 y 1968.